Her kan du registrere deg som medlem i CarciNor. 

Bakgrunnen for informasjonen vi etterspør er krav fra BUFdir på dokumentasjon på medlemsskap. CarciNor har et gjensidig forpliktende samarbeid med Kreftforeningen og følger Kreftforeningens etiske retningslinjer. All informasjon blir behandelt konfidensielt, ingen opplysninger vil på noe tidspunkt bli gitt videre eller delt med tredjepart.

Medlemstype Pris
Medlem 400,00 Til Innmelding
Familiemedlem 75,00 Til Innmelding
Støttemedlem 200,00 Til Innmelding