Her kan du registrere deg som medlem i CarciNor. 

Bakgrunnen for informasjonen vi etterspør er krav fra BUFdir på dokumentasjon på medlemsskap. CarciNor har et gjensidig forpliktende samarbeid med Kreftforeningen og følger Kreftforeningens etiske retningslinjer. All informasjon blir behandelt konfidensielt, ingen opplysninger vil på noe tidspunkt bli gitt videre eller delt med tredjepart.

Bedrift?
Bli bedriftsvenn for kun 1000,- ved å klikke på knappen under.


Medlem
Pris: 400

Familiemedlem
Pris: 75

Støttemedlem
Pris: 200